¸

Družba PANATOP d.o.o. posluje od leta 1997. Od ustanovitve dalje posluje kot trgovsko in storitveno podjetje. V podjetju je redno zaposlenih 6 ljudi, ki opravljajo delo v gostinstvu in trgovini z obutvijo. Podjetje pa občasno zaposluje tudi več delavcev preko študentskega servisa, predvsem v času počitnic in dopustov.

Panatop d.o.o.
Šmartno ob Dreti 70
3341 Šmartno ob Dreti

Pisarna:
Savinjska cesta 1
3331 Nazarje